หลอดไฟ Hi-Wattage(กลุ่มวัตต์ขนาดกลาง)สำหรับทนแทนหลอดแรงดันสูง เมทัลฮาไลด์,แสงจันทร์,โซเดียมเหมาะสำหรับ
ทางเดินหมู่บ้าน ถนนส่วนบุคคล ตลาดนัดเปิดท้ายฯ อาคารเอนกประสงค์ ฯลฯ มีให้เลือกสอง โทนสีเดย์ไลท์ และวอร์มไวท์

-ประหยัด
-ส่องสว่างสดใส
-อายุใช้งานยาวนาน ขึ้น

logo-e

Call Us : 02 538 9900 l E-mail : info@evelighting.com l www.evelighting.com