|
 
 
   
 
  หน้าหลัก > ข่าวสาร
 

 
 

แจ้งประกาศ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้ขึ้นทะเบียน บริษัท อีฟ ไลท์ติ้ง จำกัด
ให้เป็นผู้ผลิตและส่งหลอดไฟ,อุปกรณ์ไฟฟ้าให้แก่ การท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ รวมถึง
ท่าอากาศยานอื่นๆ ภายใต้การบริหารงานของ ท่าอากาศยานไทย ทั่วประเทศ

เอกสารมีผล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์คุณภาพ 
มาตรฐาน ระดับสากล จาก อีฟ ไลท์ติ้ง มา ณ โอกาสนี้

เพิ่มเติม...(คลิ๊ก)   

    256 ลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-538-9900 โทรสาร 02-538-0202

Copyright 2009 EVE Lighting Co., Ltd.All Rights Reserved.