THERMO SCAN & FACE RECOGNITION

New

ระบบตรวจจับความร้อนเพื่อแสดงสถานะอุณหภูมิร่างกายแบบ Real Time แบบ กลุ่ม

฿ 380,000 ฿ 380,000
New

ระบบสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ รุ่น EVSC-19 แบบ เดี่ยว

฿ 70,000 ฿ 70,000