Smart WiFi Siren(สินค้าพรีออเดอร์)

" ไซเรนอัจฉริยะ " (จัดส่งใน 20-30 วัน)

Share

หมวดหมู่ : Smart Home

Share

  • (สินค้าพรีออเดอร์) Pre Order
  • เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

     
  • “ ไซเรนอัจฉริยะ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถส่งสัญญาณร้องเตือน ทำงานร่วมกับ Smart Door Sensor หรือ Smart Motion Sensor เมื่อเกิดการงัดแงะของประตู และหน้าต่าง หรือมีการ บุกรุกเกิดขึ้น อุปกรณ์จะส่งสัญญาณร้องเตือนในทันที ให้บ้าน ของคุณปลอดภัยทุกเวลา ”