SMART HOME

กลุ่มผลิตภัณฑ์ สมารท์โฮม เชื่อมต่อด้วยระบบ WiFi สั่งการทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือ 
New

"เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวอัจฉริยะ"

 
฿ 829 ฿ 829
New

"ดาวน์ไลท์อัจฉริยะ"

฿ 1,900 ฿ 1,900
฿ 1,600 ฿ 1,600 -16%
New

"สมาร์ทเกตเวย์อัจฉริยะ"

 
฿ 1,445 ฿ 1,445
New

"เต้ารับอัจฉริยะ"

 
฿ 2,871 ฿ 2,871
New

เครื่องให้น้ำสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ

฿ 4,604 ฿ 4,604
New

เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ

฿ 4,715 ฿ 4,715
New

กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ

฿ 1,880 ฿ 1,880
New
฿ 2,638 ฿ 2,638
New

"รีโมทคอลโทรลอัจฉริยะ "

฿ 990 ฿ 990
฿ 790 ฿ 790 -20%
New

เซนเซอร์อัจฉริยะ สำหรับติดตั้งประตู, หน้าต่าง

฿ 990 ฿ 990
฿ 790 ฿ 790 -20%
New

ปลั๊กไฟอัจฉริยะ

฿ 3,600 ฿ 3,600
฿ 3,300 ฿ 3,300 -8%
New

ปลั๊กไฟอัจฉริยะ

฿ 3,600 ฿ 3,600
฿ 3,300 ฿ 3,300 -8%
New

สวิทซ์อัจฉริยะ WiFi

฿ 3,200 ฿ 3,200
฿ 3,100 ฿ 3,100 -3%
New

สวิทซ์อัจฉริยะ WiFi

฿ 2,800 ฿ 2,800
฿ 2,500 ฿ 2,500 -11%
New

สวิทซ์อัจฉริยะ WiFi

฿ 2,200 ฿ 2,200
฿ 1,800 ฿ 1,800 -18%
New

สวิทซ์อัจฉริยะ WiFi

฿ 2,800 ฿ 2,800
฿ 2,500 ฿ 2,500 -11%
New

สวิทซ์อัจฉริยะ WiFi

฿ 3,200 ฿ 3,200
฿ 3,100 ฿ 3,100 -3%
New

สวิทซ์อัจฉริยะ WiFi

฿ 2,200 ฿ 2,200
฿ 1,800 ฿ 1,800 -18%
New

สวิทซ์อัจฉริยะ WiFi

฿ 2,200 ฿ 2,200
฿ 1,800 ฿ 1,800 -18%
New

สวิทซ์อัจฉริยะ WiFi

฿ 2,800 ฿ 2,800
฿ 2,500 ฿ 2,500 -11%
New

สวิทซ์อัจฉริยะ WiFi

฿ 3,200 ฿ 3,200
฿ 3,100 ฿ 3,100 -3%
New

ไฟเส้นอัจฉริยะ ขนาด 30 เมตร

฿ 3,600 ฿ 3,600
฿ 3,200 ฿ 3,200 -11%
New

ไฟแอลอีดีเส้นอัจฉฉริยะ 220V

฿ 1,900 ฿ 1,900
฿ 1,600 ฿ 1,600 -16%
New

ลูกบิดประตูอัจฉริยะ

฿ 12,000 ฿ 12,000
฿ 9,500 ฿ 9,500 -21%
New

กระดิ่งประตูอัจฉริยะ

฿ 5,000 ฿ 5,000
฿ 4,200 ฿ 4,200 -16%
New

" ไซเรนอัจฉริยะ "

฿ 1,900 ฿ 1,900
฿ 1,600 ฿ 1,600 -16%
New

หลอดอัจฉริยะ เชื่อมต่อผ่านมือถือด้วยระบบ WiFi

 
฿ 399 ฿ 399
New

เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ เชื่อมต่อด้วย WiFi สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้

 
฿ 4,999 ฿ 4,999