SMART HOME

กลุ่มผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฮม เชื่อมต่อด้วยระบบ WiFi สั่งการทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือ 

หลอดอัจฉริยะ เชื่อมต่อผ่านมือถือด้วยระบบ WiFi ขนาด 9 วัตต์

฿ 335 ฿ 335

"เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวอัจฉริยะ"

฿ 747 ฿ 747

"ดาวน์ไลท์อัจฉริยะ"

฿ 1,371 ฿ 1,371

"สมาร์ทเกตเวย์อัจฉริยะ"

฿ 1,300 ฿ 1,300

"เต้ารับอัจฉริยะ"

฿ 582 ฿ 582

เครื่องให้น้ำสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ

฿ 4,144 ฿ 4,144

เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ

฿ 4,244 ฿ 4,244

กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ

฿ 1,693 ฿ 1,693

สวิตซ์กดอัจฉริยะ

 
฿ 2,374 ฿ 2,374

ปลั๊กไฟอัจฉริยะ

฿ 3,600 ฿ 3,600
฿ 3,300 ฿ 3,300 -8%

ปลั๊กไฟอัจฉริยะ

฿ 3,600 ฿ 3,600
฿ 3,300 ฿ 3,300 -8%

สวิทซ์อัจฉริยะ WiFi

฿ 3,200 ฿ 3,200
฿ 3,100 ฿ 3,100 -3%

สวิทซ์อัจฉริยะ WiFi -เตรียมส่งนานกว่าปกติ

฿ 3,200 ฿ 3,200
฿ 3,100 ฿ 3,100 -3%

ไฟเส้นอัจฉริยะ ขนาด 30 เมตร

฿ 3,600 ฿ 3,600
฿ 3,200 ฿ 3,200 -11%

ไฟแอลอีดีเส้นอัจฉฉริยะ 220V

 
฿ 1,399 ฿ 1,399
Pre-Order

ลูกบิดประตูอัจฉริยะ

฿ 12,000 ฿ 12,000
฿ 9,500 ฿ 9,500 -21%

กระดิ่งประตูอัจฉริยะ

฿ 5,000 ฿ 5,000
฿ 4,200 ฿ 4,200 -16%

" ไซเรนอัจฉริยะ "

 
฿ 1,322 ฿ 1,322

"รีโมทคอลโทรลอัจฉริยะ "

 
฿ 682 ฿ 682

เซนเซอร์อัจฉริยะ สำหรับติดตั้งประตู, หน้าต่าง

 
฿ 729 ฿ 729