SMART HOME

กลุ่มผลิตภัณฑ์ สมารท์โฮม เชื่อมต่อด้วยระบบ WiFi สั่งการทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือ 

หลอดอัจฉริยะ เชื่อมต่อผ่านมือถือด้วยระบบ WiFi

฿ 335 ฿ 335
สินค้าหมด

"เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวอัจฉริยะ"

฿ 747 ฿ 747
Pre-Order

"ดาวน์ไลท์อัจฉริยะ" -เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 1,371 ฿ 1,371
สินค้าหมด

"สมาร์ทเกตเวย์อัจฉริยะ"

฿ 1,300 ฿ 1,300
Pre-Order

"เต้ารับอัจฉริยะ" -เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 582 ฿ 582
สินค้าหมด
Pre-Order

เครื่องให้น้ำสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ -เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 4,144 ฿ 4,144
Pre-Order

เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ -เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 4,244 ฿ 4,244

กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ

฿ 1,693 ฿ 1,693
 
฿ 2,374 ฿ 2,374
Pre-Order

ปลั๊กไฟอัจฉริยะ -เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 3,600 ฿ 3,600
฿ 3,300 ฿ 3,300 -8%
Pre-Order

ปลั๊กไฟอัจฉริยะ -เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 3,600 ฿ 3,600
฿ 3,300 ฿ 3,300 -8%
Pre-Order

สวิทซ์อัจฉริยะ WiFi -เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 3,200 ฿ 3,200
฿ 3,100 ฿ 3,100 -3%
Pre-Order

สวิทซ์อัจฉริยะ WiFi-เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 2,800 ฿ 2,800
฿ 2,500 ฿ 2,500 -11%
Pre-Order

สวิทซ์อัจฉริยะ WiFi -เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 2,200 ฿ 2,200
฿ 1,800 ฿ 1,800 -18%
Pre-Order

สวิทซ์อัจฉริยะ WiFi -เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 3,200 ฿ 3,200
฿ 3,100 ฿ 3,100 -3%
Pre-Order

สวิทซ์อัจฉริยะ WiFi -เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 2,800 ฿ 2,800
฿ 2,500 ฿ 2,500 -11%
Pre-Order

สวิทซ์อัจฉริยะ WiFi -เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 2,200 ฿ 2,200
฿ 1,800 ฿ 1,800 -18%
Pre-Order

สวิทซ์อัจฉริยะ WiFi -เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 3,200 ฿ 3,200
฿ 3,100 ฿ 3,100 -3%
Pre-Order

สวิทซ์อัจฉริยะ WiFi -เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 2,800 ฿ 2,800
฿ 2,500 ฿ 2,500 -11%
Pre-Order

สวิทซ์อัจฉริยะ WiFi -เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 2,200 ฿ 2,200
฿ 1,800 ฿ 1,800 -18%
Pre-Order

ไฟเส้นอัจฉริยะ ขนาด 30 เมตร -เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 3,600 ฿ 3,600
฿ 3,200 ฿ 3,200 -11%

ไฟแอลอีดีเส้นอัจฉฉริยะ 220V

 
฿ 1,399 ฿ 1,399
Pre-Order

ลูกบิดประตูอัจฉริยะ -เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 12,000 ฿ 12,000
฿ 9,500 ฿ 9,500 -21%
Pre-Order

กระดิ่งประตูอัจฉริยะ -เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 5,000 ฿ 5,000
฿ 4,200 ฿ 4,200 -16%
Pre-Order

" ไซเรนอัจฉริยะ " (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 1,322 ฿ 1,322
Pre-Order

"รีโมทคอลโทรลอัจฉริยะ " -เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 682 ฿ 682

เซนเซอร์อัจฉริยะ สำหรับติดตั้งประตู, หน้าต่าง

฿ 729 ฿ 729
Pre-Order

เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ เชื่อมต่อด้วย WiFi สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ - เตรียมส่งนานกว่าปกติ (จัดส่งใน 20-30 วัน)

฿ 4,999 ฿ 4,999

หลอดอัจฉริยะ เชื่อมต่อผ่านมือถือด้วยระบบ WiFi

฿ 350 ฿ 350
สินค้าหมด