Downlight

โคมดาวน์ไลท์ ใส่หลอดขั้ว E27 ทั้งแบบฝังฝ้าและติดลอย 

โคมดาวน์ไลท์ 4 นิ้ว ขอบขาว SAN002

฿ 56 ฿ 56

โคมดาวน์ไลท์ 6 นิ้ว ขอบขาว ลายเพชร พร้อมกล่อง

฿ 101 ฿ 101

โคมดาวน์ไลท์ 4 นิ้ว ขอบขาว ลายเพชร พร้อมกล่อง

฿ 71 ฿ 71

โคมดาวน์ไลท์ 6 นิ้ว ขอบขาว ลายเพชร

฿ 86 ฿ 86

โคมดาวน์ไลท์ 4 นิ้ว ขอบขาว ลายเพชร

฿ 56 ฿ 56

โคมดาวน์ไลท์ ติดลอย EL-06002 6นิ้ว เหลี่ยม/ขาว ลายเพชร

฿ 250 ฿ 250

โคมดาวน์ไลท์ ติดลอย EL-06002 6นิ้ว เหลี่ยม/ดำ ลายเพชร

฿ 250 ฿ 250

โคมดาวน์ไลท์ ติดลอย EL-04002 4นิ้ว เหลี่ยม/ขาว ลายเพชร

฿ 169 ฿ 169

โคมดาวน์ไลท์ ติดลอย EL-04002 4นิ้ว เหลี่ยม/ดำ ลายเพชร

฿ 169 ฿ 169

โคมดาวน์ไลท์ ติดลอย EL-06001 6 นิ้ว/ดำ ลายเพชร

฿ 250 ฿ 250

โคมดาวน์ไลท์ ติดลอย EL-06001 6 นิ้ว/ขาว ลายเพชร

฿ 250 ฿ 250

โคมดาวน์ไลท์ ติดลอย EL-04001 4 นิ้ว/ดำ ลายเพชร

฿ 169 ฿ 169

โคมดาวน์ไลท์ ติดลอย EL-04001 4 นิ้ว / ขาว ลายเพชร

฿ 169 ฿ 169