Incandescent

หลอดไส้ทรงปิงปอง 40วัตต์ ฝ้า E14

฿ 18 ฿ 18

หลอดไส้ antique ทรงเปลวเทียน 22 วัตต์ E27

฿ 99 ฿ 99

หลอดไส้โอเปร่า 25วัตต์ ฝ้า E14

฿ 18 ฿ 18

หลอดไส้ทรงเปลวเทียน 40วัตต์ ฝ้า E27

฿ 18 ฿ 18

หลอดไส้ทรงเปลวเทียน 25 วัตต์ ฝ้า E27

฿ 18 ฿ 18

หลอดไส้ทรงเปลวเทียน 40 วัตต์ ใส E27

฿ 18 ฿ 18

หลอดพาร์38 120วัตต์ เหลือง E27

฿ 154 ฿ 154

หลอดพาร์38 120วัตต์ เขียว E27

฿ 154 ฿ 154

หลอดพาร์38 120วัตต์ น้ำเงิน E27

฿ 154 ฿ 154

หลอดพาร์38 120วัตต์ แดง E27

฿ 154 ฿ 154

หลอดพาร์38 80วัตต์ เหลือง E27

฿ 154 ฿ 154

หลอดพาร์38 80วัตต์ เขียว E27

฿ 154 ฿ 154

หลอดพาร์38 80วัตต์ น้ำเงิน E27

฿ 154 ฿ 154

หลอดไส้คอมฟอร์ต 100 วัตต์ E27

฿ 14 ฿ 14

หลอดไส้คอมฟอร์ต 25 วัตต์ E27

฿ 14 ฿ 14

หลอดไส้สะท้อนแสงอลู 40วัตต์ R63 E27

฿ 31 ฿ 31

หลอดไส้สะท้อนแสงฝ้า 60วัตต์ R63 E27

 
฿ 26 ฿ 26

หลอดไส้สะท้อนแสงฝ้า 40 วัตต์ R63 E27

 
฿ 26 ฿ 26

หลอดไส้ antique ทรงกลม 35 วัตต์ E27

฿ 139 ฿ 139
฿ 99 ฿ 99 -29%

หลอดไส้ antique ทรงโอเปร่า 22 วัตต์ E14

฿ 84 ฿ 84
฿ 79 ฿ 79 -6%

หลอดไส้ antique ทรงเอดิสัน 35 วัตต์ E27

฿ 139 ฿ 139
฿ 99 ฿ 99 -29%

หลอดไส้ antique ทรงกระบอก 35 วัตต์ E27

฿ 139 ฿ 139
฿ 99 ฿ 99 -29%

หลอดไส้ทรงปิงปอง 40วัตต์ ใส E14

 
฿ 18 ฿ 18

หลอดไส้ทรงปิงปอง 25วัตต์ ฝ้า E14

 
฿ 18 ฿ 18

หลอดไส้ทรงปิงปอง 25วัตต์ ใส E14

฿ 18 ฿ 18

หลอดไส้ antique ทรงหัวใจ-S 40 วัตต์ E27

฿ 350 ฿ 350

หลอดไส้ antique ทรงดาว-S 40 วัตต์ E27

฿ 350 ฿ 350

หลอดไส้ antique ทรงดาว 25 วัตต์ E27

฿ 489 ฿ 489

หลอดไส้ antique ทรงหัวใจ 25 วัตต์ E27

฿ 448 ฿ 448

หลอดนีออนไล่แมลง 36 วัตต์ (แพ็ค 9)

฿ 129 ฿ 129