Incandescent

หลอดไส้ทรงปิงปอง 40วัตต์ ฝ้า E14

฿ 16 ฿ 16

หลอดไส้ antique ทรงเปลวเทียน 22 วัตต์ E27

฿ 57 ฿ 57

หลอดไส้ทรงเปลวเทียน 40วัตต์ ฝ้า E27

฿ 16 ฿ 16

หลอดไส้ทรงเปลวเทียน 40 วัตต์ ใส E27

฿ 16 ฿ 16

หลอดพาร์38 120วัตต์ เหลือง E27

฿ 142 ฿ 142

หลอดพาร์38 120วัตต์ เขียว E27

฿ 142 ฿ 142

หลอดพาร์38 120วัตต์ น้ำเงิน E27

฿ 142 ฿ 142

หลอดพาร์38 120วัตต์ แดง E27

฿ 142 ฿ 142

หลอดพาร์38 80วัตต์ เหลือง E27

฿ 142 ฿ 142

หลอดพาร์38 80วัตต์ เขียว E27

฿ 142 ฿ 142

หลอดพาร์38 80วัตต์ น้ำเงิน E27

฿ 142 ฿ 142

หลอดไส้คอมฟอร์ต 25 วัตต์ E27

฿ 13 ฿ 13

หลอดไส้สะท้อนแสงอลู 40วัตต์ R63 E27

฿ 28 ฿ 28

หลอดไส้สะท้อนแสงฝ้า 60วัตต์ R63 E27

฿ 24 ฿ 24

หลอดไส้สะท้อนแสงฝ้า 40 วัตต์ R63 E27

฿ 24 ฿ 24

หลอดไส้ทรงปิงปอง 25วัตต์ ฝ้า E14

฿ 16 ฿ 16

หลอดไส้ทรงปิงปอง 25วัตต์ ใส E14

 
฿ 16 ฿ 16

หลอดไส้ antique ทรงกระบอก 35 วัตต์ E27

฿ 124 ฿ 124
฿ 99 ฿ 99 -20%

หลอดไส้ antique ทรงกลม 35 วัตต์ E27

฿ 104 ฿ 104
฿ 99 ฿ 99 -5%

หลอดไส้ antique ทรงโอเปร่า 22 วัตต์ E14

 
฿ 56 ฿ 56

หลอดไส้ antique ทรงหัวใจ-S 40 วัตต์ E27

฿ 314 ฿ 314

หลอดไส้ antique ทรงดาว-S 40 วัตต์ E27

฿ 314 ฿ 314

หลอดไส้ antique ทรงหัวใจ 25 วัตต์ E27

฿ 341 ฿ 341

หลอดไส้ antique ทรงดาว 25 วัตต์ E27

฿ 489 ฿ 489

หลอดนีออนไล่แมลง 36 วัตต์ (แพ็ค 9)

฿ 141 ฿ 141