LED Panel Light

New

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม 24 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 335 ฿ 335
New

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม 9 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 335 ฿ 335
New

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม 24 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 335 ฿ 335
New

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม 24 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 335 ฿ 335

TH-โคมพาแนลไลท์แอลอีดี รุ่นเปลี่ยนสี 12 วัตต์

฿ 315 ฿ 315
฿ 259 ฿ 259 -18%

โคมพาแนลไลท์แอลอีดี รุ่นเปลี่ยนสี 9 วัตต์

฿ 252 ฿ 252
฿ 249 ฿ 249 -1%

โคมพาแนลไลท์แอลอีดี รุ่นเปลี่ยนสี 6 วัตต์

 
฿ 239 ฿ 239
สินค้าหมด

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม TD 18 วัตต์ วอร์มไวท์

 
฿ 149 ฿ 149

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม TD 18 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 149 ฿ 149
สินค้าหมด

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม TD 15 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 121 ฿ 121

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม TD 15 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 121 ฿ 121

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม TD 12 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 109 ฿ 109

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม TD 12 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 109 ฿ 109

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม TD 9 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 92 ฿ 92
สินค้าหมด

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม TD 9 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 92 ฿ 92

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม TD 6 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 71 ฿ 71

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม TD 6 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 71 ฿ 71

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม TD 18 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 157 ฿ 157

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม TD 18 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 157 ฿ 157
สินค้าหมด

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม TD 15 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 127 ฿ 127
สินค้าหมด

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม TD 15 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 127 ฿ 127

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม TD 12 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 115 ฿ 115

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม TD 12 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 115 ฿ 115

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม TD 9 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 97 ฿ 97
สินค้าหมด

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม TD 9 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 97 ฿ 97
สินค้าหมด

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม TD 6 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 75 ฿ 75
สินค้าหมด

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม TD 6 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 75 ฿ 75

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี อีโค หน้ากลม 15 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 127 ฿ 127

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี อีโค หน้ากลม 15 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 179 ฿ 179

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี อีโค หน้ากลม 12 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 115 ฿ 115

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี อีโค หน้ากลม 12 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 115 ฿ 115

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี อีโค หน้ากลม 9 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 97 ฿ 97

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี อีโค หน้ากลม 6 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 75 ฿ 75

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี อีโค หน้ากลม 6 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 75 ฿ 75

โคมพาเนลไลท์แอลอีดีออฟฟิศ รุ่น อีโค 60x60cm. 40 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 1,199 ฿ 1,199

โคมพาเนลไลท์แอลอีดีออฟฟิศ รุ่น อีโค 30x120cm. 40 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 1,199 ฿ 1,199

โคมพาแนลไลท์แอลอีดี Solid หน้าเหลี่ยม 22วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 335 ฿ 335

โคมพาแนลไลท์แอลอีดี Solid หน้าเหลี่ยม 16วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 127 ฿ 127

โคมพาแนลไลท์แอลอีดี Solid หน้าเหลี่ยม 8วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 97 ฿ 97

โคมพาแนลไลท์แอลอีดี Solid หน้ากลม 22วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 335 ฿ 335

โคมพาแนลไลท์แอลอีดี Solid หน้ากลม 16วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 127 ฿ 127

โคมพาแนลไลท์แอลอีดี Solid หน้ากลม 8วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 97 ฿ 97

โคมพาแนลไลท์แอลอีดี Solid หน้ากลม 8วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 97 ฿ 97

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม 18 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 229 ฿ 229

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม 18 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 229 ฿ 229

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม 15 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 209 ฿ 209

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม 15 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 209 ฿ 209

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม 12 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 179 ฿ 179

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม 12 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 179 ฿ 179

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม 9 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 139 ฿ 139

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม 9 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 139 ฿ 139

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม 6 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 129 ฿ 129

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้าเหลี่ยม 6 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 129 ฿ 129

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม 18 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 229 ฿ 229

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม 18 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 229 ฿ 229

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม 15 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 209 ฿ 209

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม 15 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 209 ฿ 209

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม 12 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 179 ฿ 179

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม 12 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 179 ฿ 179

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม 9 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 139 ฿ 139

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม 9 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 139 ฿ 139

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม 6 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 129 ฿ 129
สินค้าหมด

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม 6 วัตต์ คูลไวท์

฿ 111 ฿ 111

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี หน้ากลม 6 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 129 ฿ 129

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี สกายบลู หน้ากลม (3+3) 6 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 299 ฿ 299

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี สกายบลู หน้ากลม (3+3) 6 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 299 ฿ 299
สินค้าหมด

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี สกายบลู หน้ากลม (6+3) 9 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 399 ฿ 399
สินค้าหมด

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี สกายบลู หน้ากลม (6+3) 9 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 399 ฿ 399

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี สกายบลู หน้ากลม (12+4) 16 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 489 ฿ 489

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี สกายบลู หน้ากลม (12+4) 16 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 489 ฿ 489

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี สกายบลู หน้าเหลี่ยม (3+3) 6 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 299 ฿ 299

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี สกายบลู หน้าเหลี่ยม (3+3) 6 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 299 ฿ 299

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี สกายบลู หน้าเหลี่ยม (6+3) 9 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 399 ฿ 399

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี สกายบลู หน้าเหลี่ยม (6+3) 9 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 399 ฿ 399

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี สกายบลู หน้าเหลี่ยม (12+4) 16 วัตต์ เดย์ไลท์

฿ 489 ฿ 489

โคมพาเนลไลท์แอลอีดี สกายบลู หน้าเหลี่ยม (12+4) 16 วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 489 ฿ 489

โคมพาแนลไลท์แอลอีดี Bowl หน้ากลม ขอบดำ 12 วัตต์ เดย์ไลท์ (หน้ากว้าง 5.5")

 
฿ 399 ฿ 399
สินค้าหมด

โคมพาแนลไลท์แอลอีดี Bowl หน้ากลม ขอบดำ 18 วัตต์ เดย์ไลท์ (หน้ากว้าง 7")

 
฿ 579 ฿ 579

โคมพาแนลไลท์แอลอีดี Bowl หน้ากลม ขอบดำ 18 วัตต์ วอร์มไวท์ (หน้ากว้าง 7")

 
฿ 579 ฿ 579

โคมพาแนลไลท์แอลอีดี Bowl หน้ากลม ขอบดำ 25 วัตต์ เดย์ไลท์ (หน้ากว้าง 9")

฿ 769 ฿ 769
฿ 583 ฿ 583 -24%

โคมพาแนลไลท์แอลอีดี Bowl หน้ากลม ขอบดำ 25 วัตต์ วอร์มไวท์ (หน้ากว้าง 9")

 
฿ 769 ฿ 769

โคมพาแนลไลท์แอลอีดี Bowl หน้ากลม ขอบขาว 8 วัตต์ เดย์ไลท์ (หน้ากว้าง 4")

฿ 305 ฿ 305
฿ 231 ฿ 231 -24%

โคมพาแนลไลท์แอลอีดี Bowl หน้ากลม ขอบขาว 8 วัตต์ วอร์มไวท์ (หน้ากว้าง 4")

 
฿ 305 ฿ 305

โคมพาแนลไลท์แอลอีดี Bowl หน้ากลม ขอบขาว 12 วัตต์ วอร์มไวท์ (หน้ากว้าง 7")

 
฿ 399 ฿ 399

โคมพาแนลไลท์แอลอีดี Bowl หน้ากลม ขอบขาว 18 วัตต์ วอร์มไวท์ (หน้ากว้าง 7")

฿ 579 ฿ 579
฿ 439 ฿ 439 -24%

โคมพาแนลไลท์แอลอีดี Bowl หน้ากลม ขอบขาว 25 วัตต์ เดย์ไลท์ (หน้ากว้าง 9")

 
฿ 769 ฿ 769

โคมพาแนลไลท์แอลอีดี Bowl หน้ากลม ขอบขาว 25 วัตต์ วอร์มไวท์ (หน้ากว้าง 9")

 
฿ 769 ฿ 769