เต้ารับเดี่ยว 2 ขา มีม่ารนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1 ช่อง

คุณสมบัติสินค้า:

เต้ารับเดี่ยว 2 ขา มีม่ารนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1 ช่อง

Share

หมวดหมู่ : Switch & Socket

Share