เต้ารับคู่ 3 ขา มีม่ารนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (ปลั๊กกราวด์คู่)

คุณสมบัติสินค้า:

เต้ารับคู่ 3 ขา มีม่ารนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (ปลั๊กกราวด์คู่)

Share

หมวดหมู่ : Switch & Socket

Share