สวิตซ์ทางเดียว 16แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1 ช่อง

คุณสมบัติสินค้า:

สวิตซ์ทางเดียว 16แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1 ช่อง

Share

หมวดหมู่ : Switch & Socket

Share