ตัวต่อรางแทร็คไลท์ 4 ทาง (X) / ดำ

ตัวต่อรางแทร็คไลท์ 4 ทาง (X shape) / ดำ

Share

หมวดหมู่ : Tracklight

Share

  • Tracklight Connector
  • ตัวต่อรางแทร็คไลท์ ใช้ร่วมกับรางแทร็คไลท์
  • มีให้เลือก 4 แบบ 2 ทาง (I),2 ทาง (L),3 ทาง (T),4 ทาง (X)
  • มีทั้งสีขาวและสีดำ
  • Material
  • การติดตั้งควรใช้ช่างไฟที่มีความชำนาญ
  • ควรตัดกระแสไฟก่อนการติดตั้งอุปกรณ์
  • ควรปิดสวิทช์ก่อนการติดตั้งเพื่อความปลอดภัย