เต้ารับเดี่ยว 3 ขา มีม่ารนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2 ช่อง (ปลั๊กกราวด์เดี่ยว)

คุณสมบัติสินค้า:

เต้ารับเดี่ยว 3 ขา มีม่ารนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2 ช่อง (ปลั๊กกราวด์เดี่ยว)

Share

หมวดหมู่ : Switch & Socket

Share