สวิตซ์ทางเดียวและสองทาง ขนาด 1, 1.5, และ 3 ช่อง สีดำ

คุณสมบัติสินค้า:

สวิตซ์ทางเดียวและสองทาง ขนาด 1, 1.5, และ 3 ช่อง สีดำ

Switch

สวิตซ์สองทาง ขนาด 1 ช่อง (PS) / ดำ สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง (PS) / ดำ สวิตซ์สองทาง ขนาด 1.5 ช่อง (PS) / ดำ สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 1.5 ช่อง (PS) / ดำ สวิตซ์สองทาง ขนาด 3 ช่อง (PS) / ดำ สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง (PS) / ดำ

Share

หมวดหมู่ : Switch & Socket

Share