Switch & Socket

เต้ารับ TV ระบบ network

฿ 84 ฿ 84

เต้ารับ TV ระบบมาตราฐาน

฿ 45 ฿ 45

เต้ารับโทรศัพท์ RJ11

฿ 26 ฿ 26

เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45

฿ 33 ฿ 33

หน้ากาก ขนาด 6ช่อง พร้อม เต้ารับเดี่ยว ยูนิเวอร์แซล 16A 250V x4

 
฿ 122 ฿ 122

หน้ากาก ขนาด 6ช่อง พร้อม เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V + เต้ารับเดี่ยว ขากลม+แบน ขนาด 1ช่อง 16A 250V x2

 
฿ 141 ฿ 141

หน้ากาก ขนาด 6ช่อง พร้อม เต้ารับเดี่ยว ขากลม+แบน ขนาด 1ช่อง 16A 250V x6

 
฿ 122 ฿ 122

หน้ากาก ขนาด 3ช่อง พร้อม เต้ารับเดี่ยว ขากลม+แบน ขนาด 1ช่อง 16A 250V x3

฿ 63 ฿ 63
฿ 56 ฿ 56 -11%

หน้ากาก ขนาด 4ช่อง เต้ารับเดี่ยว ขากลม+แบน ขนาด 1ช่อง 16A 250V x4

฿ 66 ฿ 66

หน้ากาก ขนาด 3ช่อง พร้อม เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ แบบมีม่านนิรภัย 16A 250V

฿ 66 ฿ 66
สินค้าหมด

หน้ากาก ขนาด 1ช่อง เต้ารับเดี่ยว ขากลม+แบน ขนาด 1ช่อง 16A 250V

฿ 30 ฿ 30

หน้ากาก ขนาด 3ช่อง พร้อม เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน ขนาด1ช่อง แบบมีม่านนิรภัย 16A 250V x 3

฿ 68 ฿ 68
สินค้าหมด

หน้ากาก ขนาด 4ช่อง พร้อม สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 1ช่อง 16A 250V x4

฿ 94 ฿ 94

หน้ากาก ขนาด 3ช่อง พร้อม เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V

฿ 63 ฿ 63
สินค้าหมด

หน้ากาก ขนาด 6ช่อง พร้อม สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 1ช่อง 16A 250V x6

฿ 127 ฿ 127

หน้ากาก ขนาด 3ช่อง พร้อม เต้ารับเดี่ยว ยูนิเวอร์แซล 16A 250V x2

฿ 56 ฿ 56

หน้ากาก ขนาด 3ช่อง พร้อม สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 1ช่อง 16A 250V x3

฿ 56 ฿ 56

หน้ากาก ขนาด 6ช่อง พร้อม สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 1.5ช่อง 16A 250V x4

฿ 127 ฿ 127

หน้ากาก ขนาด 6ช่อง พร้อม สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 3ช่อง 16A 250V x2

฿ 96 ฿ 96

หน้ากาก ขนาด 1ช่อง พร้อม สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 1ช่อง 16A 250V

฿ 30 ฿ 30
สินค้าหมด

สวิตซ์สองทาง ขนาด 1 ช่อง

฿ 19 ฿ 19

สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง

฿ 16 ฿ 16

สวิตซ์สองทาง ขนาด 1.5 ช่อง

฿ 21 ฿ 21

สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 1.5 ช่อง

฿ 18 ฿ 18

สวิตซ์สองทาง ขนาด 3 ช่อง

฿ 22 ฿ 22

สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง

฿ 19 ฿ 19

เต้ารับเดี่ยว ยูนิเวอร์แซล พร้อมม่านนิรภัย ขนาด 1.5 ช่อง

฿ 31 ฿ 31

เต้ารับเดี่ยว ยูนิเวอร์แซล ขนาด 1.5 ช่อง

฿ 28 ฿ 28

เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ แบบมีม่านนิรภัย 16A 250V

฿ 60 ฿ 60

เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V (PS)

฿ 48 ฿ 48

เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน พร้อมม่านนิรภัย ขนาด 1 ช่อง

฿ 20 ฿ 20

เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน ขนาด 1 ช่อง

฿ 16 ฿ 16

หน้ากาก ขนาด 6 ช่อง

฿ 30 ฿ 30
สินค้าหมด

หน้ากาก ขนาด 4 ช่อง

฿ 30 ฿ 30

หน้ากาก ขนาด 1.5 ช่อง

฿ 10 ฿ 10

หน้ากาก ขนาด 3 ช่อง

฿ 10 ฿ 10

หน้ากาก ช่องคู่

฿ 10 ฿ 10

หน้ากาก ขนาด 1 ช่อง

฿ 10 ฿ 10
สินค้าหมด

สวิตช์ 1 ช่องแบบไร้สาย สีขาว รุ่น EVS02-01

฿ 595 ฿ 595

สวิตช์ รีโมท ไร้สาย สีดำ รุ่น EVR01

฿ 595 ฿ 595

ตัวควบคุมการรับสัญญาณ Mini รุ่น EVC-01

฿ 595 ฿ 595

สวิตช์ 1 ช่องแบบไร้สาย สีขาว รุ่น EVS-01

฿ 595 ฿ 595
สินค้าหมด

สวิตช์ 2 ช่องแบบไร้สาย สีขาว รุ่น EVS-02

฿ 595 ฿ 595

สวิตช์ 3 ช่องแบบไร้สาย สีขาว รุ่น EVS-03

฿ 595 ฿ 595

ตัวควบคุมการรับสํญญาณ รุ่น EVC-01 ( 1 วงจร สวิตซ์ 1 ช่อง)

฿ 595 ฿ 595
สินค้าหมด

ตัวควบคุมการรับสํญญาณ รุ่น EVC-02 (1 วงจร สวิตซ์ 2 ช่อง)

฿ 595 ฿ 595

สวิตช์ 1 ช่องแบบไร้สาย รุ่น EVS-01 พร้อมตัวรับสัญญาณ รุ่น EVC-01

฿ 1,189 ฿ 1,189

บ๊อกซ์ฝังพลาสติก ขนาด 2"x4"

฿ 5 ฿ 5

บ๊อกซ์ฝังพลาสติก ขนาด 4"x4"

฿ 9 ฿ 9

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 18 วัตต์ (ใหม่)

฿ 661 ฿ 661

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 32 วัตต์ (ใหม่)

฿ 74 ฿ 74

หน้ากาก ขนาด 6ช่อง พร้อม เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V x2

฿ 120 ฿ 120

หน้ากาก ขนาด 3ช่อง พร้อม เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V + เต้ารับเดี่ยว ขากลม+แบน ขนาด 1ช่อง 16A 250V

฿ 65 ฿ 65

หน้ากาก ขนาด 1.5ช่อง พร้อม สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 1.5ช่อง 16A 250V

฿ 37 ฿ 37

หน้ากาก ขนาด 3ช่อง พร้อม สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 3ช่อง 16A 250V

฿ 43 ฿ 43

หน้ากาก ขนาด 3ช่อง พร้อม สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 1.5ช่อง 16A 250V x2

฿ 58 ฿ 58

หน้ากาก ขนาด 1.5ช่อง พร้อม เต้ารับเดี่ยว ยูนิเวอร์แซล 16A 250V

฿ 42 ฿ 42

เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V

฿ 32 ฿ 32
สินค้าหมด