Fluorescent Fullset T8,T5

หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18W เขียว

฿ 39 ฿ 39
฿ 29 ฿ 29 -26%

หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18W สีแดง

 
฿ 29 ฿ 29

หลอดT5 รุ่นเฟอร์ฟอแม็ค 14 วัตต์ คลูไวท์( ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ )

 
฿ 29 ฿ 29

หลอดT5 รุ่นเฟอร์ฟอแม็ค 21 วัตต์ เดย์ไลท์( ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ )

 
฿ 29 ฿ 29

รางนีออน อีฟทรอนิกส์ 36 วัตต์ V.1 ( ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ )

฿ 174 ฿ 174

รางนีออน อีฟทรอนิกส์ 18วัตต์ V.1 ( ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ )

฿ 143 ฿ 143

หลอดT5 รุ่นเฟอร์ฟอแม็ค 28 วัตต์ วอร์มไวท์( ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ )

฿ 32 ฿ 32

หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นซูเปอร์ 36W/827 วอร์มไวท์ ขั้วเขียว( ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ )

฿ 32 ฿ 32

หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นซูเปอร์ 36W/840 คูลไวท์ ขั้วเขียว( ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ )

฿ 32 ฿ 32

หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นซูเปอร์ 18W/840 คูลไวท์ ขั้วเขียว( ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ )

฿ 29 ฿ 29

หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นมาตรฐาน 36W/54 เดย์ไลท์( ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ )

฿ 32 ฿ 32

หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นมาตรฐาน 18W/54 เดย์ไลท์( ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ )

฿ 30 ฿ 30

หลอดนีออนแบล็คไลท์ T8 BLB 36 วัตต์( ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ )

฿ 259 ฿ 259

หลอดนีออนแบล็คไลท์ T8 BLB 18 วัตต์( ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ )

฿ 209 ฿ 209

หลอดนีออนแบล็คไลท์ BLB 40 วัตต์( ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ )

฿ 429 ฿ 429

หลอดนีออนแบล็คไลท์ BLB 20 วัตต์( ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ )

฿ 315 ฿ 315

รางนีออนฟลูเซ็ต เซ็นเซอร์แสงอาทิตย์ 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และหลอด( ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ )

฿ 178 ฿ 178

รางนีออนฟลูเซ็ต เซ็นเซอร์แสงอาทิตย์ 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และหลอด

฿ 148 ฿ 148

หลอดนีออนกลม 32วัตต์ วอร์มไวท์

฿ 66 ฿ 66

รางนีออนอิเล็กทรอนิกส์ มูรินโญ่ T5 28 วัตต์ พร้อมหลอดเดย์ไลท์( ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ )

฿ 148 ฿ 148

รางนีออนอิเล็กทรอนิกส์ มูรินโญ่ T5 14 วัตต์ พร้อมหลอดวอร์มไวท์( ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ )

฿ 133 ฿ 133

รางนีออนอิเล็กทรอนิกส์ มูรินโญ่ T5 14 วัตต์ พร้อมหลอดเดย์ไลท์( ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ )

฿ 133 ฿ 133

หลอดนีออนเหลือง ไล่แมลง 18 วัตต์( ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ )

฿ 96 ฿ 96