Lighting Design | Dialux & EVE Lighting

Last updated: 2020-02-18  |  1132 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Lighting Design | Dialux & EVE Lighting

ปี 2018 บ. อีฟ ไลท์ติ้ง จก. ได้ร่วมมือ กับ Dialux ประเทศเยอรมัน โดยสามารถออกแบบระบบแสงสว่าง เพื่อความถูกต้อง เห็นภาพก่อนการติดตั้งจริง โดยเมนู ภายในโปรแกรม เป็นภาษาไทย ทั้งหมด จึงเหมาะกับการใช้ในประเทศไทย นับว่าเป็นครั้งแรก ที่ Dialux ได้สร้างเมนู ภาษาไทย ออกมา สามารถ Download โปรแกรมได้แล้ววันนี้